Saturday, October 23, 2010

26) PROGRAM CERDIK KEDAHPeranan CERDIK adalah seperti berikut:
  • Memperkasakan peranan para ibu bapa
  • Memperkasakan peranan para guru
  • Memperkasakan peranan murid/pelajar
  • Memperkasakan infrastruktur sekolah
  • Memperkasakan peranan sekolah di dalam komuniti


No comments:

Post a Comment