Friday, November 5, 2010

42) Apakah benar wujudnya budaya "ketakutan" dalam perkhidmatan awam hari ini ?


Apakah benar terdapatnya budaya ketakutan dalam perkhidmatan awam hari ini. Itu yang dibangkitkan dalam Dewan Undangan Negeri Terengganu hari ini (23/12/2009). .

Wujudnya Perkhidmatan awam adalah untuk menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat.. Relevan atau tdak sesebuah agensi kerajaan itu bergantung kepada penerimaan pelanggan. .

Perkhidmatan awam juga bertanggungjawab kepada stakeholder ia itu ketua-ketua kerajaan, pembuat-pembuat dasar, lembaga-lembaga pengarah, wakil-wakil rakyat dan ketua-ketua masyarakat. .

Ruang untuk membuat aduan atau cadangan terbuka luas melalui sms, surat khabar ,radio, blog-blog dan website menjadikan perkhidmatan awam terpaksa mengubah sistem penyampaian yang lebih cepat, cekap dan tepat. .

Oleh itu sistem penyampaian yang dapat memenuhi kehendak dan mengembirakan pelanggan akan menjadi matlamat utama perkhidmatan awam. Ini adalah untuk mempastikan supaya perbelanjaan kerajaan tidak sia-sia dan member faedah yang tinggi kepada pelanggan dan stakeholder. Perkhidmatan awam hari ini telah berubah atau mempunyai kebolehan untuk berubah (adopt and adapt) kepada keperluan semasa dan masa akan datang. .

Perkhidmatan awam hari telah berubah cara berfikir, cara bekerja dan bertindak bagi mencapai kecemerlangan dan kegemilangan. Ini terbukti apabila berlaku perubahan dalam pemerintahan kerajaan, kakitangan dapat menyesuaikan diri dengan pendekatan-pendekatan baru yang dibuat oleh pentadbiran semasa. .

Kerajaan pula sentiasa menyokong dan memberi peluang kepada perkhidmatan awam untuk berubah dan mencapai kecemerlangan. Kelemahan-kelemahan yang berlaku pada masa ini lebih merupakan kekurangan dari sudut ilmu dan kemahiran serta beberapa sikap dan mindset yang negetif yang bersifat individu. .

. Faktor-faktor ini boleh diatasi bukan sahaja dengan bantuan organisasi tetapi juga dengan keinginan kakitangan berkaitan. Kita dapat melihat bahawa hampir 90% kakitangan awam memberi perkhidmatan mereka sehingga tempoh pencen. Ini bermakna mereka 'loyal' kepada perkhidmatan awam dan sanggup menghabiskan separuh hayat mereka untuk berkhidmat kepada orang ramai.

http://caknasayang.blogspot.com/2009/12/apakah-benar-wujudnya-budaya-ketakutan.html

No comments:

Post a Comment