Thursday, November 4, 2010

41) KAMI MASIH TAK FAHAM ???

Kenapa tidak balas surat aduan kami ???
MISI DAN VISI


Misi

Menjadikan daerah bandar baharu sebagai sebuah daerah yang membangun, maju, selamat dan selesa
dengan memberi tumpuan kepada pembangunan manusia selaras dengan wawasan negara.

Visi

Menggalak, memaju dan memandu pembangunan fizikal  kawasan majlis disamping meningkatkan taraf
sosio-ekonomi penduduk dengan mengekalkan kualiti alam sekitar.


OBJEKTIF 

•   Memberikan perkhidmatan yang berkualiti, cekap, berkesan serta mesra kepada semua pelanggan Majlis.

•   Meningkatkan tahap kawalan serta pemeliharaan kesihatan, keselamatan, keindahan alam sekitar 

demi memenuhi kehendak masyarakat setempat

•   Menyediakan pembangunan yang berkualiti, kemudahan awam yang sempurna dan kawasan rekreasi yang menarik.

•   Berusaha mendapatkan hasil serta pulangan balik yang maksima dari perkhidmatan yang diberikan berdasarkan penguatkuasaan undang-undang dan peraturan sedia ada.

FUNGSI 

  1. Merancang, mengawal dan melaksanakan program-program pembangunan sosio-ekonomi dan perkhidmatan perbandaran ke arah pembentukan masyarakat makmur, sejahtera dan berdaya maju selaras dengan matlamat pembangunan negara.
  2. Menyedia dan memberi perkhidmatan-perkhidmatan yang moden dan bermutu untuk faedah dan kesejahteraan masyarakat tempatan yang ditadbir.
  3. Melaksanakan projek-projek prasarana, perniagaan dan separuh perniagaan dan menentukan aktiviti-aktiviti pembangunan dijalankan mengikut kehendak-kehendak Dasar Ekonomi Baru.
  4. Sebagai Unit Pentadbiran Kerajaan yang berkesan dari segi mendapatkan penyertaan serta penglibatan rakyat dalam hal ehwal tempatan.
  5. Menjalankan tugas yang sempurna di peringkat tempatan melalui perancangan yang baik dan sistematik bagi mengawal aktiviti-aktiviti pembangunan di kawasan bandar dan luar bandar melalui kaedah yang ditetapkan.


PIAGAM PELANGGAN

Perancangan Bangunan

Menyediakan Pelan Perancangan Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan Untuk Pembangunan Dan Kenikmatan Sosio-Ekonomi Pelanggan.

Pembinaan Bangunan

Meluluskan Permohonan Pembinaan Rumah Persendirian Atau Sebarang Bangunan Dalam Tempoh Satu Bulan Dengan Syarat Ianya Disertakan Dengan Dokumen-Dokuman Yang Lengkap.

Lesen-Lesen Perniagaan

Meluluskan Lesen-Lesen Perniagaan Dengan Syarat Memenuhi Kehendak Undang-UndangYang Berkaitan Dengan Jenis Perniagaan.

Kewangan

Penilaian Dan Teksiran Hasil Pintu Setiap Pegangan Dikuatkuasakan Notis Taksiran Hasil Pintu Dikeluarkan Pada Setiap Bulan Januari, Julai Untuk Penjelasan Pelanggan.

Bersih Dan Indah

Menyediakan perkhidmatan punguntan sampah sarap Mengindahkan dan memelihara kebersihan alam sekitar.


Pengaduan

Sebarang pengaduan mengenai perkhidmatan majlis akan dilayani dan sedia membantu menyelesaikan.

No comments:

Post a Comment